Wskazówki dla Klientów podczas przerwy pracy Kancelarii

Jeśli otrzymałeś decyzję, od której przysługuje wniesienie odwołania, kluczowe jest dla Ciebie tzw. zachowanie terminu, czyli złożenie nawet niepełnego odwołania przed upływem terminu. Istotne jest to, że odwołanie od decyzji nie musi zawierać żadnego uzasadnienia. Z odwołania musi wynikać jedynie fakt, iż jesteś z decyzji niezadowolony i żądasz np. jej uchylenia. Nie ma najmniejszego problemu, aby w późniejszym czasie, nawet po upływie terminu wnieść uzupełnienie odwołania, w którym zawarte będzie całe uzasadnienie merytoryczne i argumentacja zwiększająca szansę na pozytywne zakończenie Twojej sprawy. Wtedy zarówno pierwsze pismo, jak i uzupełnienie są traktowane równorzędnie i rozpatrywane łącznie. Warto jednak, w miarę możliwości, wnieść uzupełnienie jak najszybciej – ze względu na to, aby SKO nie zdążyło rozpatrzyć Twojej sprawy zanim złożysz uzupełnienie.

Co robić?

1. Przejdź do artykułu z przygotowanym przeze mnie wzorem odwołania: https://prawodozabudowy.pl/jak-napisac-odwolanie-od-decyzji-w-sprawie-ustalenia-warunkow-zabudowy/ Korzystając ze wzoru napisz bardzo krótkie odwołanie bez uzasadnienia.

2. Odwołanie wnieś tuż pod koniec przysługującego Ci terminu.

3. Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pomocy Kancelarii, skontaktuj się ze mną za pomocą wiadomości na adres kontakt@prawodozabudowy.pl

4. Po wznowieniu pracy Kancelarii od razu odezwę się do Ciebie, aby ustalić szczegóły współpracy i jak najszybciej zająć się Twoją sprawą.

Jeśli sprawa dotyczy np. złożenia skargi lub sprzeciwu od decyzji SKO do WSA, to niestety nie możesz postąpić analogicznie. Zarówno bowiem skarga, jak i sprzeciw są pismami, które muszą spełniać wymogi formalne dla pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym – m.in. zawierać uzasadnienie.

Artykuł przygotowała Paulina Żółtowska, urbanistka i właścicielka serwisu Prawodozabudowy.pl

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2023