CENNIK

U nas zawsze wiesz ile zapłacisz. Nie wyceniamy naszych usług tak jak kancelarie prawne. Nie pobieramy prowizji od wartości Twojej nieruchomości. Nasze stawki zależą wyłącznie od pracy, którą wkładamy w sporządzanie pism.

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających znacznego nakładu czasu, koszt usługi może ulec zmianie. O ewentualnych dodatkowych kosztach ZAWSZE powiadomimy Cię przed przyjęciem zlecenia.

Analiza dokumentów + porada prawna 390 zł
Odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy do samorządowego kolegium odwoławczego 990 zł
Wniosek/uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 990 zł
Wniosek/uwaga do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 990 zł
Zażalenie na postanowienie organu administracji 890 zł
Wniosek o przywrócenie terminu 690 zł
Ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania administracyjnego 690 zł
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1490 zł
Skarga/sprzeciw od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego 1490 zł

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Standardowy czas realizacji zlecenia to 3-4 dni robocze. Jeśli zależy Ci na czasie, za dopłatą (+300 zł) realizujemy zlecenia ekspresowe w czasie do 2 dni roboczych.

Analiza dokumentów może poprzedzać sporządzenie przez nas pisma dla Ciebie, ale może być także niezależną usługą. Polega na zapoznaniu się przez nas z całą dokumentacją Twojej sprawy i przedstawieniu Ci możliwych rozwiązań co do dalszej ścieżki postępowania oraz naszych wskazówek w tym zakresie. Jeśli po tym etapie zdecydujesz, że chcesz zlecić nam sporządzenie pisma, koszt analizy dokumentów i porady prawnej (390 zł) zaliczamy na poczet pisma. Jeśli analiza dokumentów była wykonana w trybie ekspresowym, to na poczet pisma zostaje zaliczona tylko opłata podstawowa za wykonanie analizy, bez uwzględnienia opłaty za tryb ekspresowy.

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię rodzaju pisma, skontaktuj się z nami. Z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie Ci pomóc.