OFERTA

Porady prawne online
Pisanie dokumentów urzędowych online
Szybkie pisanie pism administracyjnych online
Zakres przestrzenny realizcji zleceń na pisanie dokumentów urzędowych

Nasza oferta skierowana jest do każdego, kto na etapie starania się o możliwość zagospodarowania terenu napotkał na przeciwności. Pomagamy również w sporach sąsiedzkich, powstrzymując uciążliwe inwestycje.

Specjalizujemy się w:

a) sporządzaniu pism urzędowych takich, jak m.in.:

  • odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy do samorządowego kolegium odwoławczego;
  • wniosek/uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • wniosek/uwaga do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • zażalenie na postanowienie organu administracji;
  • wniosek o przywrócenie terminu;
  • ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania administracyjnego;
  • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  • skarga/sprzeciw od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego;

b) opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego na potrzeby wystąpienia z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy;

c) przygotowywaniu wniosków o ustalenie warunków zabudowy;

d) wydawaniu opinii urbanistycznych oraz opinii na temat interpretacji przepisów prawa związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na podstawie wykładni zawartej w orzeczeniach sądów administracyjnych;

e) doradzaniu w procesach inwestycyjnych.

 

Działamy na terenie całej Polski, a naszą pracę wykonujemy zdalnie. Jedyne, czego potrzebujemy to skany lub fotografie dokumentów Twojej sprawy.

Nie używamy gotowych szablonów. Każde pismo jest u nas skrojone na miarę i przygotowane tak, by udowodnić urzędnikom Twoją rację. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dokumentami urzędowymi pokazuje, że znaczna większość z nich jest sporządzana błędnie, z naruszeniem przepisów prawa. Znalezienie uchybień stanowi podstawę do skutecznego odwołania się przed organem wyższej instancji.

Skupiamy się na jednym zadaniu – wyręczamy Cię w pisaniu, żebyś nie musiał robić tego sam, ani zatrudniać kancelarii prawnej. Nie reprezentujemy naszych Klientów w dyskusjach publicznych ani w rozprawach przed sądami administracyjnymi.

Zleć pismo