ZLEĆ PISMO

Pisanie dokumentów urzędowych online
Szybkie pisanie pism administracyjnych online

Klik i gotowe! Zlecanie pisania dokumentów urzędowych nigdy nie było takie łatwe.

Przed złożeniem zamówienia przygotuj skany lub czytelne fotografie dokumentów Twojej sprawy. To np. odmowna decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeśli chcesz zlecić napisanie odwołania.

Jeśli nie jesteś pewien jakiego rodzaju dokument powinieneś zlecić, najpierw skontaktuj się z nami.

Przejdź do formularza zamówienia

Cennik:

Analiza dokumentów + porada prawna 390 zł
Odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy do samorządowego kolegium odwoławczego 990 zł
Wniosek/uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 990 zł
Wniosek/uwaga do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 990 zł
Zażalenie na postanowienie organu administracji 890 zł
Wniosek o przywrócenie terminu 690 zł
Ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania administracyjnego 690 zł
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1490 zł
Skarga/sprzeciw od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego 1490 zł

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Przedstawione ceny są orientacyjne. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających znacznego nakładu czasu, koszt usługi może ulec zmianie. O ewentualnych dodatkowych kosztach ZAWSZE powiadomimy Cię przed przyjęciem zlecenia.